top of page
voorzitter%2520bestuurd%25202MB_edited_e

WAT IS HET SPORTAKKOORD?

Het Sportakkoord Hollands Kroon is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Doel is een samenleving die nog vitaler en gezonder is waarin meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Om dit te bereiken hebben de partijen afspraken gemaakt om samen nieuwe ideeën uit te voeren. Deze zijn vastgelegd in een actielijst. De actielijst is een dynamissch document en kan nog steeds aangevuld worden met nieuwe initiatieven. Vanuit het Rijk is een beperkt stimuleringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van het Sportakkoord Hollands Kroon. 

DOE JE MEE?

In november 2019 is het Sportakkoord getekend. Inmiddels zijn al meer dan 40 organisaties aangesloten. Het Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners van harte welkom zijn.

IK HEB EEN IDEE, EN NU?

Nieuwe ideeën kun je per mail indienen bij Wilco Kenter. Deze hebben betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe samenwerking of verbreding van een bestaande activiteit. Ze dienen aan te sluiten bij een of meer ambities uit het Sportakkoord.

Er is budget beschikbaar om initiatieven te vergemakkelijken of de realisatie te versnellen.​ Uitgangspunt is dat het actiepunt ook zonder bijdrage gerealiseerd moet kunnen worden. 

bottom of page