top of page

Acties en

nieuwe ideeën

Op deze pagina gaat alle aandacht uit naar de vertaling van de algemene ambities in concrete actiepunten. In de actielijst is op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het Sportakkoord.

Actiepunten

Op grond van de ingediende en besproken ideeën is een actielijst opgesteld. De betrokken partijen gaan nu aan de slag om deze uit te voeren. Nieuwe actiepunten kunnen nog steeds worden ingediend. Aanhaken bij punten uit de lijst is ook mogelijk. Stuur hiervoor een mail naar coördinator Sport & Preventie Raymond Koen

Voortgang en uitvoering

Dat actiepunten op papier zijn gezet is belangrijk, maar het komt natuurlijk vooral ook aan op de uitvoering. Daarvoor ligt het initiatief bij de verschillende partners. Van partners wordt verwacht dat zij de voortgang en successen delen. Dat kan door foto's, filmpjes en je verhaal te delen met coördinator Sport & Preventie Raymond Koen.

We houden iedereen op de hoogte van de vorderingen en successen op de pagina met praktijkvoorbeelden en via onze nieuwsbrieven.​

Nieuwe ideeën

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale Sportakkoord? Ideeën die de lokale sport sterker maken en aansluiten bij een van de volgende 6 pijlers:

  • Inclusief sporten en bewegen

  • Duurzame sportinfrastructuur

  • Vitale sport- en beweegaanbieders

  • Positieve sportcultuur

  • Vaardig in bewegen

  • Topsport die inspireert

Ben je al bezig met een idee en wil je het op papier zetten, maar weet je niet hoe? Gebruik dan ons voorbeeld draaiboek.

Hoe concreter hoe beter

​Jouw ideeën kunnen voor nieuwe initiatieven of vormen van samenwerking zijn. Maar ook om bestaande activiteiten te verbeteren of organisaties toekomstbestendiger te maken. Relatief snel en eenvoudig te realiseren of wat ingewikkelder. Het kan allemaal. Hoe concreter hoe beter. Het is wel de bedoeling dat jouw eigen organisatie (mede)verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering. Het Sportakkoord moet geen verlanglijst worden, wel een actielijst.

​​

Dien jouw idee in en het wordt geplaatst in de actielijst. Indienen kan op elk moment. Klik op de button, vul het formulier in en mail naar Wilco Kenter.  

bottom of page