Lokale praktijkvoorbeelden

Goed voorbeeld doet goed volgen. Ideeën die ingediend zijn en tot uitvoer zijn gekomen dankzij het lokale Sportakkoord, krijgen hier een plek.

Laat je inspireren tot nieuwe ideeën.

Wandelgroep in Wieringerwerf

AVW en VIDO hebben een wandeluurtje op donderdagochtend opgezet in Wieringerwerf. AV Wieringermeer heeft daarvoor een stimuleringsbudget ontvangen vanuit het Sportakkoord om de wandelactiviteit te promoten. De doelgroep is 50+ en de deelnemers gaan op pad onder begeleiding van een wandeltrainer. Daarna drinken ze nog een kopje koffie. 

Oprichting sportadviesraad 

Een groep vrijwilligers (sportbestuurders vanuit de Wieringermeer, Nieuwe Niedorp, Wieringen en Anna Paulowna) is druk bezig met de realisatie van een sportadviesraad in de gemeente Hollands Kroon. De groep is onder leiding van Cees Kooy, procesbegeleider namens het NOC*NSF, aan de slag gegaan met het onderzoeken welke actuele onderwerpen in de (lokale) sportsector er spelen en daarnaast is er bekeken welke kansen de groep ziet om sport en vitaliteit in de gemeente te versterken.

Naast aandacht voor kwalitatieve sportaccommodaties en talentontwikkeling is ook een verbeterd contact met de gemeente over sportzaken noodzakelijk. En het uitwerken en uitschrijven van gemeentelijk sportbeleid (met draagvlak onder de inwoners) is een belangrijk speerpunt voor de sportadviesraad. Er heeft inmiddels een kennismakingsgesprek plaatsgehad met de gemeente. 

Rabobank Kop van Noord-Holland heeft aangegeven het traject financieel te ondersteunen. 

En in de komende maanden gaat de groep aan het werk om tot officiële oprichting van de sportadviesraad te komen. Alles bij elkaar een spannend, soms onwennig proces, maar vooral met veel passie en de wil om samen te werken. Want optimaal en met plezier sporten in Hollands Kroon, dát is waar de nieuwe sportadviesraad zich graag voor inzet!

Reanimatie- en AED-cursus in de Wieringermeer

In januari en februari 2020 heeft er een reanimatie/AED-cursus plaatsgevonden, georganiseerd door stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, in samenwerking met CVW Slootdorp (gastlocatie) en EHBO Wieringermeer (organisatie cursus).

Dit op verzoek van een aantal verenigingen in de Wieringermeer, om met een klein gezelschap of zelfs individueel deel te kunnen nemen aan een basis- of herhalingscursus.

Het aantal aanmeldingen was dermate groot dat de deelnemers over 2 avonden moesten worden verdeeld. Aan deze cursus hebben de volgende verenigingen deelgenomen: CVW Slootdorp, DWOW handbal, gymvereniging Advendo, tennis TC De Maaier, korfbal VIDO, Schietverenigingen Wieringermeer en Zwembad De Terp. Het blijkt een succes te zijn en komt op de jaarkalender!

Reanimatie AED in Wieringermeer
Reanimatie AED in Wieringermeer (2)
flyer AED 20200120
De Venne breidt mtb-route uit

Triathlonvereniging De Venne heeft de stap gezet. Een eerste toegekend stimulerlingsbedrag uit het Sportakkoord zette aan tot verder inzamelen. Niet alleen harde euro's, ook materialen kan de vereniging gebruiken voor uitbreiding op Wierholt. De Venne wil de mtb-route uitbreiden.

Deze boot vol hardhouten planken (zie foto) komt van een damwand die in de kanalen heeft gestaan. Ze worden schoon gespoten en zo verzaagd dat er kombochten, wallrides, springbruggen, evenwichtbalken en meer van gebouwd kunnen worden. De schouders worden eronder gezet door de leden en zoals Gerard Wit zegt: "Ook al is het veel werk, de lage kosten blijven laag en... we dragen ons steentje bij aan duurzaamheid."

Verder heeft de vereniging het voor elkaar gekregen dat ze de bodemverhardingskorrels die bij de windmolenbouw gebruikt is, kunnen hergebruiken als verharding van het basispad. Een loonbedrijf heeft bovendien aangeboden grond te doneren wanneer die over is op bouwlocaties.

© 2020 Coördinator Hollands Kroon