top of page

Coördinator

Coördinator Sport & Preventie

Raymond Koen van Team Sportservice Noordkop is de Coördinator Sport & Preventie en is de kartrekker van het sportakkoord in Hollands Kroon. In deze rol zorgt hij voor de verbinding tussen sportaanbieders en andere partijen die een rol spelen bij de uitvoering van het sportakkoord. 

Behandeling nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvragen voor het sportakkoord komen binnen bij Wilco Kenter. Hij zorgt dat deze op adequate wijze worden afgehandeld. 

bottom of page