top of page

Concept sportakkoord

Het sportakkoord bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Schagen geformuleerd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten. Daar wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het sportakkoord.

Extra impuls

De ambities die geformuleerd zijn sluiten aan bij bestaand beleid van verschillende partners in het sportakkoord. Het sportakkoord verbindt de ambities van de verschillende organisaties en geeft een extra impuls aan het beleid op het vlak van sport en bewegen. Het sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.

Drie invalshoeken en veertien ambities

Het Sportakkoord Schagen sluit inhoudelijk aan op het nationale Sportakkoord, maar de ambities worden onder andere noemers gevat. Vertrekkend vanuit drie verschillende invalshoeken zijn veertien ambities geformuleerd. Deze zijn vaak nauw met elkaar verweven

 

Onder de noemer Sterk en samen worden de ambities geschaard die te maken hebben met de versterking van de sport. Daarbij is de aandacht zowel op de organisatie als op de fysieke infrastructuur van de sport gericht. Gezond en wel verwijst naar de belangrijke maatschappelijk functies die de sport vervult, en de ambities die er zijn in de sfeer van gezondheid en welzijn. Bij Veel en vaardig tenslotte gaat het over de ambities die worden gekoesterd om mensen meer en beter te laten sporten en bewegen.

Algemene ambities en specifieke acties

De ambities in het sportakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. De partners in het sportakkoord delen de ambities, maar kunnen gegeven hun uiteenlopende mogelijkheden niet in alle gevallen ook (evenveel)  bijdragen aan de realisatie ervan.

 

Een sportvereniging heeft bijvoorbeeld niet de middelen en mogelijkheden om de openbare ruimte in te richten, maar zij kan de ambitie om die openbare ruimte beweegvriendelijker te maken natuurlijk wel onderschrijven. Omgekeerd is het niet aan de gemeente om te bepalen hoe het assortiment van een sportkantine eruit ziet, maar kan zij vanzelfsprekend weer wel de ambitie delen om in de sportomgeving extra aandacht te geven aan een gezonde leefstijl.

 

Het idee achter het sportakkoord is, dat ambities worden gedeeld en dat alle partners naar eigen inzicht en eigen vermogen proberen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen zij door het voortouw te nemen of aan te sluiten bij specifieke actiepunten.

Doe mee!

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan het sportakkoord. Het is de bedoeling om het sportakkoord al in de eerste week van november te gaan tekenen. Woensdag 6 november om 16.30 uur zijn alle partijen die het akkoord willen ondertekenen van harte welkom bij de officiële ondertekening in de raadszaal van het gemeentehuis van Schagen.

 

Het zou mooi zijn als al meteen veel partijen zich aansluiten, en ook van de partij zijn bij de officiële start. Aanmelden kan via de knop hieronder. Organisaties kunnen eventueel ook later nog aansluiten.

Actielijst

Het tweede deel van het sportakkoord, de lijst met concrete actiepunten wordt binnenkort ook op deze website gepubliceerd. Deelnemers aan het sportakkoord kunnen dan aangeven bij welk actiepunt zij een rol zouden willen en kunnen spelen.

Stimuleringsbudget

Vanaf dat moment kunnen ook aanvragen worden ingediend voor bijdragen uit het stimuleringsbudget. Dat is een potje geld om actiepunten sneller, makkelijker of beter te realiseren. De procedure die daarbij wordt gehanteerd is eenvoudig. Aanvragen voor 2020 kunnen tot 31 december worden ingediend.

bottom of page