top of page
 

​Er zijn op lokaal niveau heel veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook nog veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Dat zijn allemaal potentiële partners in het sportakkoord.

Gedacht kan worden aan de volgende partijen.

 

Mogelijke partners

Sport en bewegen

 • Verenigingen

 • Fitnesscentra

 • Sportscholen

 • Maneges

 • Zelfstandige sportaanbieders (bootcamp e.d.)

 • Aanbieders bedrijfssport

 • Evenementorganisatoren (avondvierdaagse e.d.)

 • Supportersverenigingen

 • Lokale/regionale sportserviceorganisaties

 • Lokale/regionale geledingen sportbonden

 

Professionals sport en bewegen

 • Buurtsportcoaches

 • Combinatiefunctionarissen

 • Vakleerkrachten

 • JOGG-regisseurs

 • Beweegmakelaars

 • Personal coaches

 

Exploitanten accommodaties sport en recreatie

 

Onderwijs

 • Directeuren primair onderwijs

 • Directeuren voortgezet onderwijs

 • Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding

 

Opvoeding

 • Kinderopvang

 • Buitenschoolse opvang

 • Kindcentra

 • CJG

 

Zorg

 • GGD

 • Huisartsen

 • Fysiotherapeuten

 • Diëtisten

 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra

 • Verslavingszorg

Welzijn

 • Algemene welzijnsorganisaties

 • Vrijwilligerscentrales

 • Sociale wijkteams

 • Buurtorganisaties

 • Schoolmaatschappelijk werk

 • Scoutinggroepen

 • Speeltuinverenigingen

 • Mee

 • Organisaties voor ouderen

 

Gemeente

 • Afdeling sport

 • Afdeling welzijn

 • Afdeling zorg

 • Afdeling onderwijs

 • Afdeling ruimte

 • Afdeling economie (citymarketing)

 • Bedrijfscontactfunctionaris

 • Wijkregisseurs

 

Bestuur en politiek

 • College van B&W

 • Raadsfracties

 • Dorps- en wijkraden

 

Bedrijfsleven

 • Ondernemersverenigingen

 • Winkeliersverenigingen

 • Grote werkgevers

 • Grote sponsors

 

Politie

Bureau Halt

 

Woningcorporaties

 

Lokale (sport)media

bottom of page