Nieuwe ideeën

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale Sportakkoord? Ideeën die aansluiten bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en in Hollands Kroon kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Dien jouw idee dan in en het wordt geplaatst in de actielijst. Indienen kan op elk moment.

Hoe concreter hoe beter

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het lokale Sportakkoord? Ideeën die aansluiten bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en in Hollands Kroon kunnen worden opgepakt? Die de lokale sport sterker maken of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Dien jouw idee dan in en het wordt geplaatst in de actielijst. Indienen kan op elk moment.

Je kunt je idee(ën) indienen via dit formulier:

Veel dank voor de inzending van jouw idee(ën).